Кабінет біології


ПЕРЕЛІК
НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ БІОЛОГІЇ

І.Загальна нормативно-правова база
1.Закон України Про освіту
2.Закон України Про загальну середню освіту
3.Державний стандарт базової і повної середньої освіти
4.Національна доктрина розвитку освіти
5.Конвенція про права дитини
6.Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
7.Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
8.Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ.Документація кабінету
1.Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.АКТ введення в експлуатацію кабінету біології
3.Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету біології
4.АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті біології у поточному році
5.Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету біології
6.Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
7.Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів
8.Інвентарна книга кабінету біології
9.Матеріальна книга кабінету біології
10.Про інноваційну діяльність
11.Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
12.Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету біології
13.Паспорт забезпеченості кабінету біології
14.Паспорт кабінету біології
15.Графік роботи кабінету біології
16.План роботи кабінету біології на поточний рік-Зразок
17.Перспективний план кабінету біології на 3-5 років-Зразок
18.Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
19.Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
20.Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом біології

ІІІ.Санітарно-гігієнічні вимоги
1.Державні санітарні правила і норми влаштування кабінетів - ДСанПіН 5.5.2.008-01
2.Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
3.Правила користування електричною енергією

ІV.Техніка безпеки та охорона праці
1.Типового положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті біології
5.Акт про нещасний випадок з учнем у кабінеті біології
6.Журнал реєстрації нещасних випадків у кабінеті біології
7.Правила пожежної безпеки для закладів у кабінеті біології
8.Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
9.Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
10.Посадова інструкція учителя
11.Посадова інструкція завідуючого кабінетом біології
12.Посадова інструкція лаборанта
13.Посадова інструкція-керівник гуртка
14.Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
15.П Р А В И Л А безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) біології загальноосвітніх навчальних закладів
ЗМІСТ
 • 1.Галузь застосування
 • 2.Нормативні посилання
 • 3.Загальні положення
 • 4.Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології та  лаборантської
 • 4.1.Загальні вимоги   
 • 4.2.Освітлення 
 • 4.3.Пожежна безпека  
 • 5.Вимоги  безпеки під час проведення занять з біології
 • 5.1.Вимоги безпеки під час проведення лабораторних занять,  практичних робіт,
 •    демонстраційних дослідів у приміщенні  кабінету (лабораторії) біології
 • 5.2.Вимоги безпеки під час роботи в  куточку  живої природи
 • 5.3.Правила безпеки під час роботи на  навчально-дослідній ділянці
 • 5.4.Правила безпеки під час проведення екскурсій з біології
 • 5.5.Правила безпеки під час проведення практичних занять з біології в теплицях  (оранжереях)
 • 6.Вимоги до зберігання матеріалів та інструментів, небезпечних для здоров’я учнів 
 • 7.Відповідальність, обов’язки та права посадових осіб
 •      Додатки:
 • 1.Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для аптечки кабінету
 • (лабораторії) біології.
 • 2.Оптимальні розміри основного інвентаря для учнів різних  вікових груп
 • 3.Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для похідної аптечки
 • 4.Типовий перелік культур, які рекомендовані для вирощування у теплиці (оранжереї)
 • 5.Витяг із переліку хімічних і біологічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і бур’янами.
16.Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті біології
17.Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
18.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті біології
19.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті біології
20.Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті біології
21.Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті біології
22.Інструкція користування ВОГНЕГАСНИКОМ
23.Інструкція з електробезпеки у кабінеті біології
24.Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті біології
25.Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з біології
26.Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
27.Положення про навчально-дослідну ділянку
28.Інструкція з охорони праці під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці
29.Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії з біології
30.Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті біології
31.Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті біології
32.Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
33.Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
34.Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті біології
35.Порядок дій при виникненні пожежі у кабінеті біології
36.Схема Евакуації з кабінету біології
37.План евакуації у випадку аварійних ситуацій у кабінеті біології
38.Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті біології
39.Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
40.Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті біології

V.Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.Методичні рекомендації щодо вивчення біології на 2011/2012 н.р.
2.Перелік посібників з біології, екології, природознавства на 2011/2012 н.р.
3.Про затвердження Порядку надання навчальній літературі грифу МОН
4.Програми з біології
5.Календарне планування з біології
6.Поурочні плани-конспекти з біології
7.Підручники з біології
8.Посібники з біології
9.Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
10.Критерії оцінювання навчальних досягнень з біології
11.Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
12.Про подолання проявів бюрократизму в освіті
13.Інструкція з ведення класного журналу
14.Науково-методичні і науково-популярні журнали з біології
15.Матеріали педагогічного досвіду з біології
16.Розробки уроків та позаурочних заходів з біології
17.Інструкції до практичних та лабораторних робіт з біології
18.Тематична картотека засобів навчання і навчального обладнання з біології
19.Матеріали до атестації
20.Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці

Стенди
Постійної експозиції
 1. Державна символіка
 2. Портрети видатних вчених галузі
 3. Правила поведінки учнів у кабінеті
 4. Розклад роботи кабінету
 5. Правила безпеки життєдіяльності
 6. Правила протипожежної безпеки
 7. Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
 8. Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)

Змінної експозиції
 1. Матеріали до тем, що вивчаються
 2. Матеріали про вчених
 3. Матеріали про новітні розробки у галузі
 4. Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
 5. Кращі роботи учнів
 6. (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)
21.Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)
22.Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

VI.Оплата праці
1.Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.Оплата заміни
3.Інструкція про розподіл учнів на групи для занять

VII.Позаштатні ситуації
1.Порядок надання першої допомоги у кабінеті біології

VІІІ.Контроль
1.Атестаційний лист навчального кабінету біології