Кабінет географії

ПЕРЕЛІК
НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ГЕОГРАФІЇ

І. Загальна нормативно-правова база
1.Закон України Про освіту
2.Закон України Про загальну середню освіту
3.Державний стандарт базової і повної середньої освіти
4.Проект ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти-2011
5.Національна доктрина розвитку освіти
6.Конвенція про права дитини
7.Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
8.Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
9.Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету
1.Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.АКТ введення в експлуатацію кабінету географії
3.Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету географії
4.АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті географії у поточному році
5.Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету географії
6.Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
7.Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів
8.Інвентарна книга кабінету географії
9.Матеріальна книга кабінету географії
10.Про інноваційну діяльність
11.Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
12.Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету географії
13.Паспорт забезпеченості кабінету географії
14.Паспорт кабінету географії
15.Графік роботи кабінету географії
16.План роботи кабінету географії на поточний рік-Зразок
17.Перспективний план кабінету географії на 3-5 років-Зразок
18.Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
19.Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
20.Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом географії.

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1.Державні санітарні правила і норми влаштування кабінетів - ДСанПіН 5.5.2.008-01
2.Вимоги до обладнання кабінету географії - рекомендації
3.Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4.Правила користування електричною енергією

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.Типового положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті географії
5.Акт про нещасний випадок з учнем у кабінеті географії
6.Журнал реєстрації нещасних випадків у кабінеті географії
7.Правила пожежної безпеки для закладів у кабінеті географії
8.Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
9.Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
10.Посадова інструкція учителя
11.Посадова інструкція завідуючого кабінетом географії
12.Посадова інструкція лаборанта
13.Посадова інструкція-керівник гуртка
14.Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
15.Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) загальноосвітніх навчальних закладів
16.Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті географії
17.Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
18.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті географії
19.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті географії
20.Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті географії
21.Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті географії
22.Інструкція користування вогнегасником
23.Інструкція з електробезпеки у кабінеті географії
24.Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті географії
25.Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
26.Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії з географії
27.Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті географії
28.Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті географії
29.Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
30.Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
31.Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті географії
32.Порядок дій при виникненні пожежі у кабінеті географії
33.Схема Евакуації з кабінету географії
34.План евакуації у випадку аварійних ситуацій у кабінеті географії
35.Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті
36.Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
37.Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті географії

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.Методичні рекомендації щодо вивчення географії на 2011/2012 н.р.
2.Перелік посібників з географії, економіки, на 2011/2012 н.р.
3.Про затвердження Порядку надання навчальній літературі грифу МОН
4.Програми з географії
5.Календарне планування з географії 6-11 класи
6.Поурочні плани-конспекти з географії (окремі зразки)
7.Підручники з географії 
8.Посібники з географії
9.Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
10.Критерії оцінювання навчальних досягнень з географії
11.Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
12.Про подолання проявів бюрократизму в освіті
13.Інструкція з ведення класного журналу
14.Науково-методичні і науково-популярні журнали з географії
15.Матеріали педагогічного досвіду з географії
16.Розробки уроків та позаурочних заходів з географії
17.Інструкції до практичних та лабораторних робіт з географії
18.Тематична картотека засобів навчання і навчального обладнання з географії
19.Матеріали до атестації
20.Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці

Стенди
Постійної експозиції
•Державна символіка
•Портрети видатних вчених галузі
•Правила поведінки учнів у кабінеті
•Розклад роботи кабінету
•Правила безпеки життєдіяльності
•Правила протипожежної безпеки
•Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
•Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)
Змінної експозиції
•Матеріали до тем, що вивчаються
•Матеріали про вчених
•Матеріали про новітні розробки у галузі
•Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
•Кращі роботи учнів
•(матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)
21.Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)
22.НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті
23.MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу
24.Щодо організації навчально-виховного процесу у 20112012 навчальному році

VI. Оплата праці
1.Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.Оплата заміни
3.Інструкція про розподіл учнів на групи для занять

VII. Позаштатні ситуації
Порядок надання першої допомоги у кабінеті географії

VІІІ. Контроль
Атестаційний лист навчального кабінету  географії

_____________________

Посилання на джерело: http://schoolsribnoe.at.ua/load/kabineti/6